Välkommen med din andning

För att stilla sinnet

På denna sidan kan du läsa mer om mig, vilken typ av yoga jag undervisar samt hur och var du bokar klasser och event med mig.

~

JAG HAR FÖR TILLFÄLLET EN PAUS I MIN ALLMÄNNA UNDERVISNING


Jag erbjuder dock fortsatt klass one on one,

företagsyoga eller privat klass, enligt nedan.


~

ONE ON ONE


Jag erbjuder enskild konsultation och privat anpassad yoga för dig eller fler i mindre grupp. Kan ske hemmavid, i yogastudio eller via zoom.


fr. 500 kr/h ink. moms 


~


FÖRETAGSYOGA & PRIVATA KLASSER


Jag erbjuder även företagsyoga såväl på plats som digitalt på både svenska och engelska.

 

Därutöver håller jag yogaklasser i samband med konferenser, bruncher, kick-offs, möhippor/svensexor/babyshowers, kalas, barnkalas osv.

För mer information, offert eller bokning kontakta mig.


emelie@yogajuristen.se  


~


Om mig


Emelie Thyrfalk

Jag arbetar som jurist, är tvåbarnsmamma och delar yoga.

För många låter kanske detta som en oväntat och svårkombinerad ekvation. För mig är den helt sann och ett bevis på att yoga är för alla. Det är just den kombinationen som lärt mig hur viktigt det är att hitta balans mellan å ena sidan arbete och å andra sidan återhämtning för att må bra, vara närvarande, kunna prestera väl och ta bra beslut.


Min väg till Yogan


Allt eftersom livet brusat på har min längtan efter inre frid blivit allt starkare. I takt med livets prövningar har jag utforskat vad kärnan av mig själv egentligen vill. Jag har länge sysslat med idrott på hög nivå vilket krävt mycket diciplin och vid sidan av det har jag utforskat mitt inre genom friskapande dans. Genom dansen har jag arbetat mycket med att uttrycka känslor, känna in kroppen och lyssna inåt. Yogan mötte jag senare i vuxen ålder och mötet var inte enbart förtjusande. Mötet och min uppfattning om yoga påverkades av min okunskap och fördomar om vad yoga egentligen innebär. Min uppfattning var att yoga bestod av svåra positioner, perfektionism, prestationshets osv. Det kändes motsägelsefullt och allt annat än sinnesstillande. Det var först genom mötet med yinyogan som min uppfattning om yogan skiftade.

Under min första föräldraledighet fick jag djupare kontakt med min längtan efter inre frid och en seriös önskan om att göra något meningsfullt med min tid. När jag kom bort från samhällets brus, i samband med födseln av min dotter, bestämde jag mig för att fördjupa detta ytterligare genom att utbilda mig till yogalärare.

Genom detta har jag lärt känna yogan, dess syften och effekter, utifrån ett mer rättvist perspektiv. Yogan har därefter skapat ringar på vattnet vad gäller återhämtning, närvaro, fokus och framförallt frid i mitt liv. Detta på ett oerhört betydelsefullt sätt.


Min längtan och önskan är att få sprida yogan och det fantastiska som yogan gör med oss vidare till andra. Med en förhoppning om att fler ska få uppleva det som jag upplevt genom yogan - ett mer harmoniskt och balanserat liv.


Min utbildning 


Yogayama teacher training 200 h (hathayoga). Utbildningen innehåller bland annat anatomi och skadeprevention, ayurveda och kost (läran om livet), forskning kring yoga och dess effekter, hathayogans filosofi, andning och andingstekniker (pranayama), meditation och restorative yoga.


Utöver min yogalärarutbildning har jag genomfört diverse utbildningar inom ledarskap, kommunikation och pedagogik.

Att praktisera hathayoga med mig

Jag undervisar hathayoga i dess enkelhet, med ett långsamt och inkännande tempo som är säkert för din anatomiska kropp. Detta så att du får tillfälle att verkligen känna in positionen, kroppen och andetaget i symbios. På detta sätt praktiserar du även mindfulness och övar på att hitta fokus.


Mina klasser inleds alltid med centrering och andningspraktik för att sedan övergå i lite uppvärmning och sedan mer sedvanlig asanapraktik. I många fall inkluderar klassen meditation och avslutas alltid i avslappning (savasana).


Min praktik är prestationslös och det är irrelevant hur stark eller flexibel du är. Fokus är att stilla sinnet och förena sinne, kropp och andetag, vilket är yogans egentliga syfte. På köpet får du sannolikt en starkare, mjukare och hälsosammare kropp och knopp.


Mitt sätt att undervisa har även en terapeutisk touch med fokus på psykiskt välmående men där vi också vågar utmana och reflektera över våra mönster. Jag ser varje yogaklass som en helt ny skogspromenad på en slingrande och mystisk stig fylld med överraskningar varför jag behöver vara uppmärksam med alla sinnen.

 

Frågor och svar om yoga

Handlar inte yoga om religion?

Hathayogan härstammar visserligen ur hinduismen som dock är en trosuppfattning och ingen religon. Dock är den moderna yogan inte alls fokuserad på detta i någon nämnvärd omfattning varför mitt svar på denna fråga ändå får bli nej. Dagens yoga får handla lite om vad du vill att den ska handla om, men för de allra flesta handlar yoga om att hitta sig själv, sin inre kompass och att bli hälsosam såväl psykiskt som fysiskt.

Varför är yoga så dyrt?

Ja det kan man fråga sig och mitt svar på den frågan är att jag faktiskt inte vet varför. Förmodligen för att omkostnaderna för välutbildade lärare, lokaler osv behöver täckas upp för. En yogastudio har långt ifrån lika stort antal medlemmar som exempelvis ett gym samt hålls ju enbart klasser och man betalar inte för att komma och träna i en lokal med vikter som inte kräver ledning av någon tränare. Detta gör ju även yogaverksamheterna mer kostnadskänsliga. Mot bakgrund av detta är det tyvärr nog svårt att komma bort från den kommersiella biten av yogan, med det är å andra sidan en riktigt bra investering.

Varför ljudar man OM innan och efter klass?


När vi ljudar OM utövar vi något som kallas chanting, förenklat en typ av sång. OM sägs vara det grundläggande ljudet i universum, det universala ljudet. Vibrationerna av universums alla ljud. Att ljuda OM sägs ha en positiv, transformerande effekt på vårt såväl vårt nervsystem som vår fysiska kropp. Det ska även väcka vår latenta fysiska och mentala kraft.

Jag är så stel, kan jag yoga?


Klart du kan. Yoga handlar främst om att hitta fokus och känna in kroppen och sitt inre och därigenom stilla ett rörigt sinne. Till hjälp använder vi oss av fysiska positioner (asanas) och vårt andetag. Riktningar och instruktioner från läraren hjälper dig också till fokus och att känna in kroppen och koppla bort knoppen. Under tiden vi gör detta stärker och tänjer vi våra kroppar och lär den andas kvalitativt. Yoga ska inte se ut på något visst sätt och enligt mig är det tråkigt att media ofta presenterar yogan utifrån extremt avancerade positioner som om det vore målet, när målet snarare är vad som finns inuti oss. Så kom gärna både stel och svag till mina klasser så får du en win-win förhoppningsvis.Hur hinner man yoga med småbarn?


Det kan vara utmanande. Om du kan släppa idén om att praktiken ska vara på ett visst sätt, likadan varje dag eller tillfälle så kan du absolut få in det i vardagen. Jag har alltid mattan utrullad och låter barnen vara med. Fokus kan du absolut praktisera ändå, men en får vara lite kreativ. När och om du får fem minuter över, sätt dig med rak rygg och djupandas med förlängda och mjuka andetag. Hinner du sedan yoga lite nu och då på klasser eller online så är det fantastiskt men varje kvart här och där räknas också. Det är nog lättare att få inte en kvart här och där än långa klasser. Hör av dig om du vill ha tips.  

Hur får man in yoga i kontorsarbetet?


Man ställer klockan för att diciplinera sig till att ta en paus och utöva lite yoga, andning och meditaiton. Att hitta disciplinen för att utöva yoga är även det en del av yogapraktiken. Har du kort om tid skulle jag rekommendera att du framförallt arbetar med att sluta ögonen och djupandas i åtminstone 5 minuter. Har du ytterligare 5 minuter kan du göra 1-3 yogapositioner som passar för mindre utrymmen och i kläder som kanske inte är de mest flexibla.

Kontakta mig